Tüm sektörler için Basitleştirilmiş Teknik İngilizce (ASD-STE100) Çalıştayı, 27-29 Eylül 2017, Ankara Home // Tüm sektörler için Basitleştirilmiş Teknik İngilizce (ASD-STE100) Çalıştayı, 27-29 Eylül 2017, Ankara

Tüm sektörler için Basitleştirilmiş Teknik İngilizce (ASD-STE100) Çalıştayı, 27-29 Eylül 2017, Ankara

Tüm sektörler için Basitleştirilmiş Teknik İngilizce (ASD-STE100) Çalıştayı, 27-29 Eylül 2017, Ankara

Çalıştay Bilgileri

Tarih: 27 – 29 Eylül 2017

Yer: Ankara

Süre: 2 (tam) gün

Son Erken Kayıt Tarihi: 5 Eylül 2017

Erken kayıtlarda %20 indirim uygulanmaktadır.

ASD-STE100 (Simplified Technical English, STE) Basitleştirilmiş Teknik İngilizce, uluslararası bir topluluk tarafından daha kolay anlaşılabilen bir teknik el kitabı hazırlamada kullanılan kontrollü bir dildir. STE, dil çevirilerinin daha ucuz ve eksiksiz olmasını sağlar. Havacılık ve savunma sanayilerinin idame dökümantasyonlarında resmi bir gereksinim olsa da, STE kolayca diğer teknik sektörlere de uyarlanabilir. Bayan Shumin Chen katılımcılara STE’nin pratikte nasıl doğru ve efektif bir şekilde kullanılması gerektiğini öğretecektir. Aynı zamanda teknik yazıda sıkça karşılaşılan hataların ve genelde yanlış kullanılan STE yazım kurallarının da üzerine eğilecektir.

Operasyonel ve yönetimsel bilgilerin hedef topluluk tarafından anlaşılabilir olması çok önemlidir. Operasyonel bilgiler bazen optimal olmayan kelime seçimleriyle iletiliyor olabilir. Üreticinin kullandığı teknik dil ise çok anlaşılamayan bir operasyonel dökümantasyona sebep olabilir.

Çalıştay Konuları

  • ASD-STE100 Simplified Technical English: Uygulamalı bir Genel Bakış
  • STE nasıl hem anadili İngilizce olan hem de olmayan kişilere faydalar sağlar?
  • Yazım kuralları ve pratikte nasıl uygulanmaları gerektiği
  • Genel kelime hazinesi nasıl kullanılmalıdır?
  • Sektöre özgü terminoloji nasıl ele alınmalı/kullanılmalıdır?
  • STE, farklı dökümantasyon tipleri için nasıl kullanılır?
  • Devam eden geliştirme faaliyetlerini ve hali hazırdaki dökümantasyonu aksatmadan STE nasıl uygulamaya koyulmalıdır?
  • STE derleme ve gözden geçirmesinin uygulamalı eğitimi